Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СКЛЮЧИ ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ С НОИ И АСП ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПРОЦЕСА НА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Община Берковица сключи тристранно споразумение с НОИ и АСП за сътрудничество в процеса на осигуряване на обмен на информация, финансиране предоставянето на лична помощ в съответствие с установените в Закона за лична помощ, както и ще предприемат координирани действия и други инициативи в рамките на компетентностите им. Споразумението е безсрочно и е влязло в сила от 05.08.2019 г.

Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

Предоставянето на лична помощ се основава на принципите, предвидени в Закона за хората с увреждания, ефективност и ефикасност на предоставянето на помощта и зачитане на личното пространство, достойнството, самостоятелността и независимостта на хората с увреждания.

До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

  1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Община Берковица ще провежда постоянен прием на потребители и асистенти, подддържайки банка кадри с налични асистенти.

Предоставянето на услугата лична помощ на хората с увреждания ще стартира от 01.09.2019 г.