Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕДРИ ПЪРВИ ЕТАП НА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

IMG_0484В ОбА Берковица бе извършен контролен одит на Системата за управление на качеството (СУК), съобразно стандарта за качество ISO 9001-2008. Контролният одит включва  преглед на основни процедури, отнасящи се до административно-правното и техническо обслужване на гражданите, на процедурите, регламентиращи управлението на входящите и изходящи документи, комуникацията с клиентите и др.

Резултатите от одита показват, че документираната система за управление на качеството е в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001-2008. В администрацията бе внедрен и първи етап на системата за управление сигурността на информацията ISO 27001. Стандартът ISO 27001 предоставя рамката за изграждане на система за защита на чувствителната  информация. Целта на стандарта е постигане определено ниво на защита, чрез осигуряване на следните характеристики на информацията:
поверителност – само оторизирани лица да имат достъп до съответната информация;
цялостност – само оторизирани лица да имат възможност за промяна на информацията;
наличност – достъпност на оторизираните служители до необходимата им информация.
Вътрешните одити, извършвани в администрация, гарантират ефективност при поддържане и подобряване на системата за управление. Разбира се, процесът на подобряване качеството на административно обслужване продължава, защото той е непрекъснат и неговата най-важна цел е да гарантира действена и резултатна администрация.