Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ ИСКАНЕ КЪМ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ КЪМ МС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСЕГНАТИ ОТ БЕДСТВИЕТО УЛИЦИ

ул. Пламък

Във връзка със засегнатата от наводненията през юни 2023 година улична инфраструктура, Община Берковица внесе искане към Междуведомствената комисия за бедствия и аварии към МС за финансиране за извършване на ремонт на засегнатите от бедствието обекти. Подадените обекти са: Мостово съоръжение на река Бързия в регулационните граници на село Боровци, община Берковица. За град Берковица: ул. „Кочо Честименски“, ул. „Пламък“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Ком“, ул. Шабовица“, ул. „Рила“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Синия вир“, ул. „Калето“. За село Слатина: ул. „Васил Левски“, за кв. „Раковица“ ул. „Крайречна“, ул. „Лале“, ул. „Мир“, ул. „Първи май“. За село Бързия: ул. „9-ти септември“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Христо Михайлов“, ул. „Стефан Караджа“. Стойността на подаденото искане с проектиране и надзор е над 13 млн. лева. Подмяна на водопроводната мрежа на засегнатите улици, на които към момента не е реконструиран водопровод, ще се извърши със средства на Община Берковица.