Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ ПРОЕКТ ЗА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Община Берковица внесе проект  „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр. Берковица“  към Фонд „Социална закрила“ .  Общият бюджет на проекта е 29 893.00 лева, а размерът на финансовите средства, за които се кандидатства е 26 903.70 лева.  Собствените  финансови средства са в размер на 2 989.30 лева .

По проекта, с цел подобряване качеството на предлаганите социални услуги в общността „Домашен социален патронаж” и „Обществена трапезария”, ще се осигури подходящо професионално кухненско обзавеждане и оборудване, което ще създаде условия за ергономичен работен процес, подготовка и предлагане на храна с добри вкусови качества, при намалени режийни разходи.