Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ ПРОЕКТ КЪМ ПУДООС

111На 02.03.2018 г. Община Берковица внесе проектно предложение „Спортувай активно сред природата“  за финансиране от ПУДООС  по Национална кампания „За чиста околна среда-2018“ на тема „Обичам природата и аз участвам“. Стойността на проекта е 9999,60 лв.

Проектът предвижда изграждане на кът за отдих в кв. „Заряница“. Дейностите, които ще се извършат по проекта ще са:

–           Почистване на терена;

–           Облагородяване-засаждане на дървета, храсти и цветя;

–           Изграждане на зона за отдих и свободно време – поставяне на пейки и кошчета за отпадъци;

–           Изграждане на зона за спортни дейности-поставяне на фитнес уреди на открито и тенис на маса на открито;

Реализирането на дейностите по проекта ще повиши екологичната култура и изгради навици и самосъзнание за опазване на околната среда, както и за поддържане на чистота на мястото за отдих и спорт.

Новият кът за отдих в кв. „Заряница“ ще допринесе за подобряване качеството на живот в общината чрез създаване на условия за спорт и отдих, както на жителите на квартала и града, така и на гостите и посетителите му.

Цялостният ефект от проекта ще е облагородяване на запустелите, завехнали  зелени площи, създаване на нов облик  на междублоковото пространство в ж.к „Заряница“ чрез изграждането на място за спорт сред природата и обособяване на зона за отдих, поставяне на табела, кошчета за отпадъци, което ще е предпоставка живущите в района, родители, деца и гости на града, да прекарват комфортно почивката си в свободното време.

Село Котеновци също внесе проектно предложение „Природата на село Котеновци – богатство и ценност“ за финансиране от ПУДООС  по Национална кампания „За чиста околна среда-2018“. Стойността на проекта е 7 974,00 лв. По него се предвижда:

  • Облагородяване на терена и създаване на цветни градини – цветя, декоративни храсти, декоративна трева, дървена ограда, речни камъни;
  • Изграждане на зона за отдих
  • Оформяне на кът за отдих чрез замяна на старата тротоарна настилка с нова такава, поставяне на 7 (седем) броя пейки, поставяне на съдове за смет – 6 (шест) броя кошчета за отпадъци, поставяне на стойка за велосипеди;
  • Дейности, свързани с формиране на отговорно отношение към околната среда.