Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ ПРОЕКТ КЪМ ПУДООС

На 22.06.2016 г. Община Берковица внесе проектно предложение „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Берковица – V-ти район“ към ПУДООС. Стойността на проекта е 741 929,03 лева с ДДС. Проектното предложение предвижда реконструкция на водопроводна мрежа на следните улици в Берковица: „Еделвайс“, „А. Константинов“, „Парчевич“, „Грамада“, „Странджа“, „Средна гора“, „Пирин“, „Топола“ и  „Йордан Йовков“. Проектът има за цел да подобри качеството и условията на живот в Берковица и да спомогне за оползотворяване на ценния природен ресурс. Водопроводната мрежа в тази част на града е с физически остарели тръби, с висока степен на повреди, нисък КПД и големи загуби. Съгласно становище на ВИК, V-ти район в Берковица налага цялостна подмяна на водопроводната мрежа, поради големия интензитет на аварии.