Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ ЧЕТИРИ ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

111На 15 март 2016 г. Община Берковица внесе четири проекта за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради на обща стойност 3 161 663,00 лева. Проектните предложения са по процедура BG16RFOP001-2.001 – Енергийна ефективност в периферните райони, ОП „Региони в растеж“. Единият от проектите е за повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче“, който е на стойност 452 786,30 лв. Приоритет в работата на общинското ръководство е подобряване на материално-техническата база и енергийната ефективност на детските заведения и училища на територията на общината. Останалите три проекта са за подобряване на енергийната ефективност на сградите на РУ Полиция-Берковица /стойност 239 646,08 лв./, сградата на общинска и държавна администрация / стойност 1 001 165,36 лв./ и повишаване на енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура – НЧ „Иван Вазов-1872“ /1 468 065, 26 лв./.