Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВРЪЧИ ДОГОВОР НА ЛИЦЕ, НАЗНАЧЕНО ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ”

Община Берковица

Днес, 24.08.2021 година беше връчен договор на лице, назначено в Общинска администрация – Берковица по НП “Заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Програмата осигурява заетост на лицето за срок от две години. Основната цел на програмата е повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото и създаване на условия за достоен и самостоятелен живот а хората, обект на Програмата.