Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВРЪЩА СПОКОЙСТВИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ЖИВЕЕЩИ НА УЛ. „СИНЧЕЦ“

IMG_1714Община Берковица предприе действия по изграждане на площадка за игра и озеленяване на ул. „Синчец“ в Берковица. Теренът, който ще се превърне в приветливо място за деца и възрастни, има изработен ПУП и е с площ 374 кв. м. Площадката е подравнена, почистена, поставени са пейки за отдих и пясъчник. Предстои озеленяване и направа на оградата. Така общинското ръководство връща спокойствието на родителите, живеещи на ул. „Синчец“, които с молба от 18.05.2018 г. поискаха направа на площадката за игра и озеленяване.

Община Берковица ще търси начини за финансиране за изграждането на детска площадка на терена на ул. „Синчец“ чрез европейско и национално финансиране. През 2019 г. общината ще изгради детска площадка чрез кандидатстване с проектно предложение за „Изграждане на детска площадка на ул. „Синчец“, гр. Берковица по националната кампания „За чиста околна среда“ на ПУДООС или собствено финансиране.