Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е ВКЛЮЧЕНА В ОБХВАТА НА ОБЩИНИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ПО ОПРР 2014-2020

BERKOVITSA-7На база проучване сред общините  на НСОРБ  и приложени допълнителни критерии, обхватът на градовете за подкрепа по ОПРР 2014-2020 г. е увеличен от 52 на 67, като и община Берковица е включена в обхвата. На свое заседание, проведено на 15 декември 2012 г. Управителния съвет е одобрил обхвата на общините с достъп до Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014 – 2015 г. Допълнителните критерии, които са приложени при проучването и въз основа, на които е включена и община Берковица са: категоризация на общините и населените места, акцент върху градовете от Северозападния регион като най-беден в ЕС, включването на други гранични градове с ГКПП и значително намаляване на броя на областите с един град за подкрепа.

Вашият коментар