Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е ГОТОВА ЗА ЗИМНОТО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

111Община Берковица проведе обществена поръчка за избор на изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2015-2016 г. и са сключени договори с избрания изпълнител. ЕТ „Вълчан Войвода – Дойчин Власакиев“, с. Гинци, Oбщина Годеч ще извършва снегопочистването на местни пътища и улици в землище на гр. Берковица  и 3 км републикански път. Същата фирма ще се грижи за общинските пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица, както и пътя до хижа Ком.

Осигурено е финансиране на мероприятията по подготовка за зимата от Републиканския бюджет и предстои изготвяне на Бюджет на Община Берковица за 2016 г., където ще се предвидят финансови ресурси за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи.
Всички детски и учебни заведения имат план за действие при бедствия, аварии и катастрофи. Сключени са договори за осигуряване на гориво през отоплителния сезон и са осигурени дърва за учебните заведения, които използват за отопление твърдо гориво. Проведени са инструктажи за работа при възникнали извънредни тежки ситуации и е осигурено медицинско обслужване за учебното време в училищата и детските градини. Община Берковица има готовност за осигуряване на здравно и медицинско обслужване и стоки от първа необходимост на територията на общината при усложнена зимна обстановка.