Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е ГОТОВА ЗА ЗИМНОТО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

img_6096Община Берковица е готова за зимата. Всички социални, детски и учебни заведения са заредени с гориво и са в готовност за предстоящия зимен сезон. Общината, чрез МБАЛ ЕООД гр. Берковица, има готовност за осигуряване при неоходимост на медицинско обслужване при възникване на бедствия през зимата. 80 000 лева е целевото финансиране на дейности по поддържане на общински пътища за зимен сезон 2016-2017 г., а 20 000 лева е финансирането от бюджета на общината за снегопочистването на Община Берковица през img_6097предстоящия зимен сезон. Със заповед на кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов е създаден Оперативен щаб за ръководене и контролиране на действията по зимното поддържане и експлоатация на техническата инфраструктура на територията на общината. В него участват представители на регионалните структури. Разработен е Оперативен план, чрез който се създава организация за подготовка и поддържане на общинската пътна мрежа, за безпрепятствено и безопасно движение през зимата. Комисия е проверила изправността на снегопочистващата техника. Фирмите имат необходимата техника, материали и ресурс, за да обезпечат поддържането на пътните артерии.

img_6099ЕТ „Вълчан Войвода – Дойчин Власакиев“, с. Гинци, Oбщина Годеч / по обособена позиция 3: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път IV – 81029, участък гр. Берковица – х. „Ком“ за сезон 2016-2017 г.“/ ще извършва снегопочистването на пътя гр. Берковица – хижа Ком, паркинга пред хижата, отсечката х. Ком нова – начало на ски влека и отсечка х. Ком нова до клетката на Мтел.

Фирма „Пътища М“ ЕООД – Монтана  по обособена позиция 1 ще извършва „Снегопочистване и зимно поддържане на 65,8 км (409,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км. (30 дка) републикански път за сезон 2016-2017 г., по обособена позиция 2 ще извършва „Зимно поддържане и снегопочистване на 51,8 км. общински пътища и 28 км. улици в населените места на теритовията на Община Берковица за 2016-2017 г.“ и по обособена позиция 4 ще направи „Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улесняване работата при снегопочистването“.