Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е ГОТОВА ЗА ЗИМНОТО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

Община Берковица е готова за зимата. Общината, чрез МБАЛ ЕООД гр. Берковица, има готовност за осигуряване при необходимост на медицинско обслужване при възникване на бедствия през зимата. 161 451 лева без ДДС са средствата за снегопочистването на град Берковица, четвъртокласната пътна мрежа и населените места в общината за зимен сезон 2017-2018 г. Със заповед на кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов е създаден Оперативен щаб за ръководене и контролиране на действията по зимното поддържане и експлоатация на техническата инфраструктура на територията на общината. В него участват представители на регионалните структури. Разработен е Оперативен план, чрез който се създава организация за подготовка и поддържане на общинската пътна мрежа, за безпрепятствено и безопасно движение през зимата. Тази седмица специална  комисия  ще провери изправността и готовността на снегопочистващата техника.

ЕТ „Вълчан Войвода – Дойчин Власакиев“, с. Гинци, Oбщина Годеч  ще извършва снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2017-2018 г. по следните обособени позиции:  / по обособена позиция № 1: „Снегопочистване и зимно поддържане на 65.8 км (409,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) републикански път за сезон 2017-2018 г.”/  и / Обособена позиция № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване на 60.55 км общински пътища и 28 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2017-2018 г./