Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е ГОТОВА ЗА ЗИМНОТО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

Община Берковица

Община Берковица сключи договор с фирма ЕТ „Вълчан Войвода – Дойчин Власакиев“, с. Гинци, Oбщина Годеч, която ще извършва снегопочистването и зимното поддържане на общински пътища и улици в града и населените места на територията на община Берковица за сезон 2021 – 2022 г.
Съгласно договорите обособените позиции са както следва:
•Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Берковица, по Обособена позиция № 1 – Снегопочистване и зимно поддържане на 66.700 км местни пътища и улици в землище на гр. Берковица за сезон 2021-2022 год.
•Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Берковица, по Обособена позиция № 2 – Снегопочистване и зимно поддържане на 79.15 км общински пътища и 37,00 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2021-2022 г.
•Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Берковица по Обособена позиция № 3 – Зимно поддържане и снегопочистване на общински път MON- 1001, участък от гр. Берковица- до х. „Ком” за сезон 2021-2022 г.