Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е ГОТОВА ЗА ЗИМНОТО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

11122Фирма ЕТ„ВЪЛЧАН ВОЙВОДА – ДОЙЧИН ВЛАСАКИЕВ“ ще се грижи за снегопочистването в Община Берковица. На 11 ноември 2014 г. са подписани договорите с фирмата, която е със седалище и адрес на управление с. Гинци, община Годеч, за „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2014/2015 година“, по обособена позиция: № 1 „Снегопочистване и зимно поддържане на местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и републикански път за сезон 2014-2015 г.”,

както и по обособена позиция: № 2 „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2014-2015 г.” „
Със заповед на кмета Димитранка Каменова е сформиран екип за осъществяване на ефективно управление и контрол за зимно поддържане и снегопочестване на общинските пътища, местните пътища и улици в населените места на територията на общината.