Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е ГОТОВА ЗА ЗИМНОТО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

111Две фирми ще се грижат за снегопочистването в община Берковица.  Едната от тях ще се грижи за общинските пътища и улици, а другата за зимното поддържане на пътя до хижа Ком. На 1 ноември 2013 г. е подписан договора с фирма ЕТ „ВЪЛЧАН ВОЙВОДА – ДОЙЧИН ВЛАСАКИЕВ“ със седалище и адрес на управление с. Гинци, община Годеч, за „Снегопочистване  и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2013/2014 година“, по обособена позиция: № 1 „Снегопочистване и зимно поддържане на  местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и  републикански път за сезон 2013-2014 г.”, както и  по обособена позиция: № 2 „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и  улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2013-2014 г.”  „КОСМОС РЕНТ А КАР“ ЕООД , със седалище и адрес на управление гр. София е фирмата, която ще извършва зимното поддържане и снегопочистване на пътя до хижа Ком. На 6 декември 2013 г. е сключен  договор с фирмата на основание чл. 101 от ЗОП и Протокол за избор на изпълнител по Глава „Осем“а от ЗОП, утвърден от Кмета на община Берковица за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:  „Зимно подържане и снегопочистване на общински път IV-81029, в участъка от гр.Берковица до х. „Ком” за сезон 2013-2014 г.”, съгласно одобрена техническа спецификация, както и на основание чл. 258 – 269 от Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Със заповед на кмета Димитранка Каменова е сформиран екип за осъществяване на ефективно управление и контрол за зимно поддържане и снегопочестване на общинските пътища, местните пътища и улици в населените места на територията на общината.