Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТИ

Община Берковица е партньор по проект „Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт“, финансиран по ОП „Техническа помощ“. Бенефициент е Националното сдружение на общините в Република България. Проектът има два основни компонента:

–          Внедряване в общините на електронна система за разработване и изпълнение на европейски проекти и осигуряване на необходимата техника за нейната ефективна работа;

–          Създаване на постоянно действащ общински Ресурсно-координационен център, който да подпомага дейността на общините по подготовка и изпълнение на техни проекти. 

По компонент 1 на община Берковица се осигурява:

  1. Внедряване на софтуер за управление на европроекти;
  2. Доставка на офис-техника за ефективна работа на системата;
  3. Обучение на 2 – ма общински експерти.

Проект:  „GоLocal“ За устойчиво градско развитие, насочен към прилагането на основните принципи и практики за устойчивото развитие на местно и регионално ниво. Проектът е финансиран от Европейската комисия. Водещ партньор е Институт „Маркес де Вале Флор“ – Португалия и партньори:  Националното сдружение на общините в Република България и две испански неправителствени организации – Фонд на общините за международна солидарност от областта Андалусия и Фондация IDEAS за международни икономически проекти. В проекта са включени над 30 български общини, като една от тях е и Община Берковица. Крайната цел на проекта е създаването на партньорска мрежа за обмен на информация, добри практики и оценка на прилагането на политиките в областта на устойчивото развитие на местно ниво, както и обучение на експерти и изборни лица от общини от трите държави

Проект: “Covenant capacity – Изграждане на капацитет на местните власти за предприемане на действия за борба срещу промените в климата и повишаване на енергийната ефективност – планиране, действия, мониторинг“. Проектът е финансиран по програма „Интелигентна енергия – Европа“.