Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е СРЕД ОБЩИНИТЕ, ДАДЕНИ НА ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА

На сайта си Сметна палата публикува съобщение, че председателят й е изпратил на прокуратурата докладите за одитите в общините Първомай, Рудозем, Дулово, Берковица и Генерал Тошево. В информацията се добавя още, че освен докладите са изпратени и одитните доказателства за извършените одити за съответствие при финансовото управление на  посочените общини за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г., като се посочва, че чл. 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата, при наличие на данни за престъпление. За община Берковица одитния доклад N 0200001312 е за извършен одит за съответствие при финансово управление на Община Берковица за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.  В доклада е посочено, че: „ Средствата от такса битови отпадъци в размер на 24 537 лв. са изразходвани в нарушение на чл. 62 и чл. 66 от ЗМДТ. Налице са данни за престъпление. Планираните разходи за поддържане чистотата са обвързани с приходите от такса битови отпадъци. Средствата от такса битови отпадъци са изразходвани не по – предназначение. Допуснатото нарушение е в резултат на извършен неефективен предварителен контрол за законосъобразност, преди извършване на разходите.”

Вашият коментар