Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е УДОСТОЕНА С ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

награда европейски етикет

В рамките на годишната среща на местните власти в к.к Албена, Община Берковица бе отличена за втори път с Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Отличието прие Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица. Сертификатът връчи Атанас Пеканов – Заместник министър-председателят по управление на европейските средства по време на форума. Етикетът се присъжда за постигнато високо качество на управлението в Общината и удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени общоевропейски изисквания за качество на предоставяните административни услуги. За нас той е не само награда, но и стимул да подобрим своето управление в интерес на гражданите. Той е вид потвърждение за ежедневните усилия, упоритост и прозрачност на общинската администрация. Присъждането на европейски етикет за иновации и добро управление е инициатива, чиято главна цел е да се насърчават усилията на местните власти за прилагането на по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България, както и постигане на иновативни и устойчиви решения.