Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАКУПИ НОВИ КОФИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

BERKOVITSA-9348 нови кофи за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци закупи Община Берковица. Фирмата доставчик е „Рила-СНМ“ ЕООД, гр. Благоевград. Кофите са с обем 110 литра.  Поетапно предстои да бъдат раздадени.