Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОДЪЛЖАВА НАБИРАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ТОПЪЛ ОБЯД“ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Берковица обяви прием на заявления за предоставяне на „топъл обяд“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

В условията на извънредна епидемична обстановка ще бъде осигурен топъл обяд на 50 лица за периода м. Януари – Април 2021 г.

Лицата които могат да се включат в дейностите на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 – гр. Берковица“ са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Желаещите могат да подават заявления в сградата на Общинска администрация – Берковица в стая 210.

На телефон – 0953/89120 можете да подавате информация от и за лица попадащи в целевите групи в рамките на работния ден от 8:30 до 17:00 часа.

Лице за контакт: Снежана Гогова, стая 210