Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАПОЧНА ДЕЙНОСТИ ПО ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ГРАДА

IMG_4414Общинското мероприятие „Комунални дейности“ започна дейности по подготовка на градската среда и зелените площи за пролетния сезон. На територията на града служители на БКС и временната заетост  подрязват храсти и окопават рози, почистват тротоари и алеи, прави се ново озеленяване,  в сила е график за извозване на отпадъци от пролетното почистване на дворове. Отстраняват се и всички изсъхнали и пречещи клони, които могат да предизвикат прекъсване на електропреносни и други кабели, както и ограничение на видимостта. Акцент в IMG_4405дейностите на Общинското мероприятие тази година ще бъдат ремонтите на тротоари и крайпътни настилки в града. Ремонтни дейности на тротоарната настилка вече са започнати по ул. Марин Дринов. Там се подменят старите тротоарни плочки, които са счупени, или разместени от корените на дърветата.  Предстои изкърпване на ул. Заряница и път II -81 от табела до табела, миене на главните улици и тези в централна градска част, подновяване маркировката на пешеходните пътеки и ремонт на счупени пейки в града. От 1 април по инициатива на кмета инж. Милчо Доцов стартира инициативата за публично-частни партньорства между община и граждани за изграждане, поддръжка, ремонт и облагородяване на градински и междублокови пространства. Всички, които желаят могат да кандидатстват в общината за отпускане на материали.

Ръководството на Община Берковица апелира към  жителите на града да не допускат вандалски прояви в парковете и градинките, да проявят бдителност към отделни личности, които рушат създадените за цялата общност придобивки и удобства / разрушени миниатюри в парк „Здравец“, счупени пейки и др./ Сигнали за подобни прояви могат да бъдат подавани на горещите телефони на общината – 0953/ 88-418 и 0885119056. Внедрената  система  за видеонаблюдение в Община Берковица създава възможност за поемане на персонална отговорност от нарушителите.