Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАПОЧНА ПОЕТАПНО ПОСТАВЯНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БЕРКОВИЦА

Община Берковица започна поетапно поставяне на контейнери за биоразградими отпадъци на територията на град Берковица по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“.

Стойността на проекта е 3 865 472,95 лева, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005.Към момента са поставени на ул. „Кирил и Методий“, ул. „Заряница“, ул. „Шабовица“, ул. „Атанас Кюркчиев“ и в кв. „Беговица“.

Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Берковица и Вършец, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци. Специфичната цел на проекта е да се осигури необходимата инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените и/или биоразградими битови отпадъци в общините.
Призоваваме нашите съграждани да бъдат отговорни и съвестни и да използват новите контейнери само по предназначение и да ги пазят.

При спазване принципа за разделно събиране, на биоразградими отпадъци, подлежащи на рециклиране, ЗАЕДНО ще намалим количеството на смесения битов отпадък, който изхвърляме в кафявите контейнери за смет до около 10% от отпадъка на домакинството.

Само така, с общи усилия, можем да подобрим количеството на отпадъците и градът ни бъде чист.