Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАПОЧНА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ХИГИЕННИ И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

Във връзка с настъпващия сезон и очакваното повишаване числеността на гризачи, кърлежи и насекоми, преносители на редица заразни заболявания, Община Берковица започна провеждането на задължителните хигиенни и противоепидемични мерки. С цел подобряване на чистотата и недопускане появата и разпространението на болести  е изготвен график за пролетното почистване на територията на общината, има одобрена Общинска програма за установяване на контрол върху кучешката популация за периода 2012 – 2015 г., ежегодно се почистват общинските терени от служители на „Комунални дейности“, предстои дезинфекция на уличните канали и шахти/сключен е договор с „Дезинфекционна станция“ ЕООД Монтана/. На кметовете и кметските наместници е възложено да следят за предотвратяване образуването на нерегламентирани сметища, проведена е информационна кампания за запознаване на населението с дейностите, извършва се редовно окосяване на тревните площи, контролира се преминаването на домашни животни, като имат указан маршрут и редовно се извършва подкастрянето на храсти, премахва се и се почистват разхвърлени клони, дъски и дървета.