Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИЗПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

На основание решение № 3438-ЕП/НС на ЦИК, от 20.06  /четвъртък/, ще се изплаща допълнително възнаграждение от 25,00 лв на членовете на СИК, предали протоколи без грешки по време на изборите за членове на Европейския парламент и изборите за Народно събрание, които се проведоха на 9 ЮНИ 2024 г.

Изплащането ще се извършва в стая 110 (касиер) на първи етаж на Общинска администрация – Берковица.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК, ПРЕДАЛИ ПРОТОКОЛИ БЕЗ ГРЕШКИ:

120200001 гр. БЕРКОВИЦА кв. “Беговица”, Търговски обект, ул. “Елин Пелин”
120200002 гр. БЕРКОВИЦА Лесотехническа гимназия, ул. “Калето” №2
120200004 гр. БЕРКОВИЦА Пенсионерски клуб, пл. “Йордан Радичков”
120200005 гр. БЕРКОВИЦА Гимназията, ул. “Д-р Ив. Панов” №2
120200006 гр. БЕРКОВИЦА Гимназията, ул. “Д-р Ив. Панов №2
120200007 гр. БЕРКОВИЦА Трето ОУ, ул. “Ашиклар” №1
120200011 гр. БЕРКОВИЦА Второ ОУ, ул. “Еделвайс” №1
120200013 гр. БЕРКОВИЦА Първо ОУ, ул. “Стефан Стамболов”
120200014 гр. БЕРКОВИЦА Трето ОУ, ул. “Ашиклар” №1
120200015 гр. БЕРКОВИЦА Трето ОУ, ул. “Ашиклар №1
120200016 гр. БЕРКОВИЦА Второ ОУ, ул. “Еделвайс” №1
120200017 гр. БЕРКОВИЦА Второ ОУ, ул. “Еделвайс” №1
120200019 гр. БЕРКОВИЦА кв. “Раковица”, Четвърто ОУ, ул. “Първи май” №38
120200020 гр. БЕРКОВИЦА кв. “Раковица”, Четвърто ОУ, ул. “Първи май” №38
120200023 с. БОКИЛОВЦИ Кметството, ул. “Първа №28
120200024 с. КОСТЕНЦИ Търговска сграда, ул. “Първа №5
120200025 с. КОМАРЕВО Читалището, ул. “Първа №44
120200028 с. ГАГАНИЦА Пенсионерски клуб в читалището на ул. “Главна”
120200029 с. БИСТРИЛИЦА Салона на Кметството, ул. “Живовска” №1
120200031 с. ЛЕСКОВЕЦ Търговската сграда, ул. “Първа” №38
120200032 с. ЧЕРЕШОВИЦА Здравна служба, ул. “Втора” №4
120200033 с. ПЪРЛИЧЕВО Салона на Кметството, ул. “Раковска”
120200034 с. ЯГОДОВО Салона на Кметството, ул. “В. Левски” №28
120200040 с. ЗАМФИРОВО Кметството, ул. “Замфир Попов” №29
120200041 гр. Берковица, ул. “Д-р Иван ПАНОВ” №2 / в гимназия “Д-р Иван ПАНОВ”