Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИЗПРАЩА ПИСМА ДО ДЛЪЖНИЦИ

111Над 200 писма с напомняния за неплатени данъци е изпратила Община Берковица до длъжниците на хазната. Съобщенията са за дължими налози върху недвижими имоти, такса смет, патентен данък и данък върху моторни превозни средства. В писмата са описани задълженията на берковските собственици /физически и юридически лица/ за 2016 и минали години.

С постъпилите средства в общинската хазна се дофинансират социални дейности като Домашен социален патронаж, Детска ясла и детски градини, поддържат се обществени места, организира се сметопочистване и сметоизвозване, поддържа се уличното осветление и др. Това означава, че ако искаме те да функционират добре, трябва да плащаме тези свои местни налози.

Уважаеми Дами и Господа,

Отдел „Местни приходи“ на общинска администрация, гр. Берковица уведомява всички некоректни длъжници – фирми и физически лица, които имат просрочени задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и други публични задължения да предприемат своевременно действия за тяхното заплащане.

Внимание: Препоръчваме Ви да изплатите своевременно задълженията си преди започване на процедурата по принудително събиране чрез съдебен изпълнител!

Ако вече сте заплатили задълженията си –  БЛАГОДАРИМ ВИ!

Касово плащане се извършва в стая 114 на отдел „Местни приходи”.

Работното време от 8.30 до 12.00 и 12.30 до 17.00 часа.

Телефон за връзка за плащане: 0953/89113;

Телефон за връзка – справки, информация за други данъчни услуги: 0953/89136.