Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИЗПРАЩА ПИСМА ДО ДЛЪЖНИЦИ

111Над 250 писма с напомняния за неплатени данъци е изпратила Община Берковица до длъжниците на хазната. Съобщенията са за дължими налози върху недвижими имоти, такса смет, патентен данък и данък върху моторни превозни средства. В писмата са описани задълженията на берковските собственици /физически и юридически лица/ за 2015 и минали години.

С постъпилите средства в общинската хазна се дофинансират социални дейности като Домашен социален патронаж, Детска ясла и детски градини, поддържат се обществени места, организира се сметопочистване и сметоизвозване, поддържа се уличното осветление и др. Това означава, че ако искаме те да функционират добре, трябва да плащаме тези свои местни налози.

 

НЕКОРЕКТНИ ДЛЪЖНИЦИ КЪМ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ 05.01.2016 г.
Главница Лихва Общо
КАСТЕЛ 138504,83 60113,84 198618,67
МРАМОР – БЕРКСТОН 137177,41 47944,26 185121,67
ВИДИРА-ПЕТЪР ПЕТРОВ 120929,24 47762,80 168692,04
ЕЛИЦА 38323,33 45485,63 83808,96
АРКОС-МЕТАЛ-БЕРКОВИЦА-ПС 30828,15 8454,96 39283,11
МОТО СВЯТ 2006 ЕООД 17973,94 10660,10 28634,04
БУЛКО КОМЕРС 23141,63 1962,45 25104,08
СОЛАР ИНДЪСТРИС ЕООД 14697,73 2651,91 17349,64
ВИЛИЯМС 2 11501,00 3999,59 15500,59
ЗДРАВЧЕНИЦА ИНВЕСТ 9086,89 6884,27 15971,16
АПЕКС ПУЛ ЕАД 10712,08 2617,61 13329,69
ЖОТО ЕООД 9426,86 3159,45 12586,31
КОМПЛАСТ ЕАД 4633,49 7576,64 12210,13
ВИП КОНСУЛТ 8725,34 3381,58 12106,92
СУСИН ТТ 8433,88 2363,60 10797,48
ЕТ КАЛИН ГРИГОРОВ – ГРЕГОРИ 8508,50 2204,54 10713,04
АУТОЕКС ЕООД 7668,77 2567,4 10236,17
„ФАТУМ 2001“ ЕООД 7574,69 1587,71 9162,40
ЕТ АЛЕКСАНДРА-ФИЛИП КАМЕНОВ 7466,31 1568,48 9034,79
ET БАБА – КРЕСА ПЕТРОВА 4983,25 1967,56 6950,81
РЕАЛ EOOД 5219,92 1331,87 6551,79
ГАРД ЕООД 5184,93 737,06 5921,99
ДИАМАНТ – АТАНАСОВИ И СИЕ СД 3466,72 1880,08 5346,80
КОМ-СТРОЙ ЕООД 4082,08 995,62 5077,70
ОБЩО : 638250,97 269859,01 908109,98