Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИМА РАБОТЕЩА ФОРМУЛА ЗА ДОБРА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Община Берковица е една от общините в страната със социално ориентирана политика. Приоритет в работата на кмета инж. Милчо Доцов и неговия екип е осигуряване на добри условия за живот на всички хора. За стимулиране на раждаемостта в Бюджет 2019 се увеличи еднократната помощ за раждане на дете от 300 на 350 лева. До момента са изплатени 5 400 лева за 16 новородени. За четвърта поредна година, въпреки финансовите трудности, Община Берковица изпълнява успешно поетите ангажименти от кмета в мандатната му програма, която е със социална насоченост към децата, възрастните хора, хората с увреждания и нуждаещите се от лечение. Изразходените средства в тази насока през  2018 г. са общо 171 010 лв., което е със  73 810 лв. повече в сравнение с 2015 г. или 76% ръст, като прогнозата е в края на мандата увеличението на тези средства да достигнат над 200 000 лв., което е 2 пъти повече. Увеличени са субсидиите на пенсионерските клубове и хората с увреждания, както и спортните клубове. През 2019 година продължава успешното изпълнение на проектите  за социални асистенти, като се обслужват 62 потребители от 60 лични асистенти, Семейно-консултативния център и проекта „Топъл обяд“. В момента Община Берковица изпълнява проекта за Дневен център за деца с увреждания. Предстои да стартират дейностите по проект „Патронажна грижа за лица с увреждания в Община Берковица“ на стойност 203 925, 92 лева.

За подобряване на медицинското обслужване на населението с целеви средства на общината бе закупена нова операционна лампа за болницата в Берковица за нуждите на Хирургично и АГО на стойност 12 996,00 лв. с ДДС. Кметът подписа и договор по проект за медицинско оборудване на здравното заведение и Медицински център на обща стойност 1 421 519, 36 евро.

Община Берковица многократно организира кампании за провеждане на безплатни прегледи за жителите на общината. Работи се и в синхрон с БЧК за подпомагане на хора в неравностойно положение с пакети за храна. Благодарение на доброто партньорство между Община Берковица и Националното сдружение на общините, болницата в града получи допълнителна субсидия в размер на 279 000 лева от Министерството на здравеопазването за отдалечени и труднодостъпни болници по Наредба 3/2019 г.

С оглед политиката за осигуряване на подкрепа на младите хора в Община Берковица и задоволяване потребностите от кадри в областта на здравеопазването и сектор Публична администрация или Икономика, кметът инж. Милчо Доцов ще даде стипендии за обучението на 3-ма студенти.