Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИМА РЕГИСТЪР НА МИНИМАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Община Берковица създаде и поддържа Регистър на държавните минимални помощи. Достъпът до регистъра се извършва съгласно изготвена и утвърдена Процедура за управление на потребителския достъп до информационна система. Тази система има за цел да информира заинтересованите лица/ фирми за размера на получените от тях минимални помощи, както и да подпомогне администраторите с оглед спазването на установените в Регламентите на ЕС прагове.