Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И МКБППМН – БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРАТ КОНКУРС ПО ПОВОД 31 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Община Берковица и МКБППМН – Берковица организират конкурс по повод

31 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

 

РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на онлайн ученически конкурс за

КОЛАЖ

на тема: ТЮТЮНОПУШЕНЕ

 

            ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

Да бъде предоставена на учениците възможност да предадат своите чувства, настроение и вътрешни изживявания, свързани с тютюнопушенето чрез силата на собственото си въображение, посредством изобразителното изкуство.

 

            УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Конкурсът е отворен и право на участие имат всички ученици, които биха желали да изразят своето становище по отношение на тютюнопушенето. Участието е индивидуално.

Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:

ПЪРВА ГРУПА – ученици от V-ти до VІІІ-ми КЛАС

ВТОРА ГРУПА – ученици от IX-ти до XII-ти КЛАС

 

            ИЗИСКВАНИЯ:

  • Всеки ученик може да участва с един колаж от рисунки и текст, изпратен като снимка на следната електронна поща: dyotsova@abv.bg;
  • От авторите се очаква да представят своето мнение и мисли за тютюнопушенето;
  • Участниците трябва да приложат текстов документ, съдържащ име и фамилия, навършени години, клас, училище, адрес и телефон за връзка. Наименованието на документа трябва да съдържа името и фамилията на участника на латиница. Желателно е снимката на колажа и текстовият документ да бъдат събрани в архив, именуван с името и фамилията на участника, изписани на латиница.

 

            КРАЕН СРОК:

Крайният срок за изпращане на колажите e 27 май 2020 г.

Колажът трябва да се изпрати във формат изображение на следния електронен адрес: dyotsova@abv.bg , МКБППМН – Берковица

            ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАДИ:

Комисията ще оцени получените по електронен път колажи, като анонимността на авторите по време на оценката ще бъде запазена.

Критериите за оценка са:

  • придържане към темата на конкурса;
  • оригиналност на идеята и проявена фантазия;
  • проява на творчество и критично мислене;
  • сложност на изработката;
  • използване на множество различни материали и доброто им съчетание – разположение, оформление, правопис.

Творбите се пазят в МКБППМН – Община Берковица, като участниците отстъпват всички права и разрешават разпространението и отпечатването  им върху различни материали, използвани от МКБППМН и Община Берковица.

Комисията ще отличи три колажа във всяка възрастова група –за първо, второ и трето място. Победителите ще бъдат обявени на 01.06.2020 г. Авторите на най-добрите творби ще бъдат наградени, като  бъдат уведомени на оставените от тях телефони за начина на изпращане на получените от тях награди, осигурени от Община Берковица. Информация за победителите ще бъде публикувана на сайта на Община Берковица, както и на страниците на Вестник „Ком“.

 

Допълнителна информация за условията за участие може да получите на: dyotsova@abv.bg и GSM 0884331575 – Димитринка Йоцова – Секретар МКБППМН.