Актуални Новини, Новини

КОНКУРС НА ТЕМА „СВЕТЪТ ПРЕЗ КАМЕРАТА НА КОМПЮТЪРА“

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И МКБППМН – БЕРКОВИЦА

 

ОБЯВЯВАТ

 

КОНКУРС НА ТЕМА

„СВЕТЪТ ПРЕЗ КАМЕРАТА НА КОМПЮТЪРА“

 1. Цели на конкурса

Интернет е социална среда и е навлязъл широко в нашия живот. Отражението на света през камерата на компютъра или на мобилното устройство влияе върху нашия мироглед и определя бъдещите ни перспективи.

Ето защо е важно и необходимо да помогнем на децата да изградят умения за общуване и боравене с огромното количество информация в глобалната мрежа, за да бъдат те в безопасност и да използват интернет пространството за постигане на добри образователни резултати, необходими за предстоящи ползотворни  начинания.

 

 1. Целеви групи

Ученици от 1. до 12. клас от община Берковица.

Три възрастови граници:

1 – 4 клас

5 – 8 клас

9 – 12 клас

 

 1. Участници

Конкурсът е насочен към всички български ученици на територията на община Берковица. Участниците се групират в три възрастови групи:

 • Първа възрастова група – ученици от I до IV клас (включително);
 • Втора възрастова група – ученици от V до VIII клас (включително);
 • Трета възрастова група – ученици от IX до XII клас (включително).

 

 1. Категории

Лично творчество

 • Рисунка, плакат, постер (включително и компютърна рисунка)
 • Есе

 

 1. Оценяване на участниците в конкурса

Компетентно жури ще отличи три рисунки (постер или плакат) и три есета във всяка от трите възрастови групи, съответно за 1.,2. и 3. място. Ще бъдат присъдени и поощрителни награди.

 1. Критерии за оценяване на творбите      
 • Придържане към темата на конкурса;
 • Оригиналност;
 • Сила на внушенията и посланията;
 • Добра езикова култура (при есетата).

 

 1. Награди
 • Грамоти
 • Предметни награди
 • 1., 2., 3. място за рисунка
 • 1., 2., 3. място за есе
 • Поощрителни награди

 

 1. Изисквания към участниците

Всеки ученик може да участва с една рисунка (постер, плакат) и/или с едно есе, изпратен/и в текстов файл (есе) или графичен файлов формат (изображение) на една от следните електронни пощи: dyotsova@abv.bg  и educationberkovitsa@gmail.com – За конкурса „Светът през камерата на компютъра“.

 • Всяко есе, участващо в конкурса, следва да бъде изпратено в текстов файл. Няма изискване за шрифт и размер на шрифт, но използваните знаци в есето трябва да са до 800 знака без интервалите.
 • Рисунка, постер или плакат да се изпратят в графичен файлов формат (jpg, jpeg, bmp, png или друг по избор).
 • Участниците трябва да приложат текстов документ, съдържащ име и фамилия, навършени години, клас, училище и телефон за връзка (на участника или на родител /настойник). Наименованието на документа трябва да съдържа името и фамилията на участника на латиница. Желателно е всички текстови документи и графични изображения да бъдат събрани в архив, именуван с името и фамилията на участника, изписан на латиница.

 

 1. Краен срок
 • Крайният срок за изпращане на творбите e 15.03.2021 година.

Творбите остават собственост на МКБППНМ  и на Община Берковица и ще се използват за популяризиране на дейността на МКБППНМ –  град Берковица.

 1. Наградите са материални.
 2. Допълнителна информация за условията за участие можете да получите на: dyotsova@abv.bg и GSM 0884331575 – Димитринка Йоцова – Секретар на МКБППМН.