Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И МКБППМН ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ПО ПОВОД 1 НОЕМВРИ

ОБЩИНСКИ КОНКУРС „БУДИТЕЛИ НА БЪДЕЩЕ”

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И МКБППМН

ПО ПОВОД 1 НОЕМВРИ – ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ
О Б Я В Я В АТ
ОБЩИНСКИ КОНКУРС „БУДИТЕЛИ НА БЪДЕЩЕ”

I. ЦЕЛИ:
Да насочи вниманието на подрастващите към историческата памет за личности и събития от родното ни минало, които са оставили следа за съхраняване на българската идентичност и опазили народната памет.
Да стимулира творческото мислене на учениците при работа в екип и изява на личните им качества.
Да предизвика интерес у подрастващите да откриват будителите на днешното време.
II. УЧАСТНИЦИ:
Ученици от 1 до 12 клас от община Берковица, разпределени в три възрастови групи, както следва:

 • I възрастова група от 1 до 4 клас (индивидуално и групово участие);
 • II възрастова група от 5 до 7 клас (индивидуално и групово участие);
 • III възрастова група от 8 до12 клас (индивидуално и групово участие).
  III. РЕГЛАМЕНТ:
  Конкурсът включва три модула:
 1. Изработване на постери със снимки, документи, рисунки по посочената тема – за ученици от 1 до 7 клас – 1. и 2. възрастова група, индивидуално и групово участие.
  Постерите се изработват на хартиен носител и се изпращат като снимка на следната електронна поща: dyotsova@abv.bg – Димитринка Йоцова.
 2. Есе на тема „Будители на бъдеще“ – за ученици от 5 до 12 клас, 2. и 3. възрастова група, индивидуално участие.
  Есетата следва да съдържат максимум 800 думи. Следва да се изпращат в текстов формат на следната електронна поща: dyotsova@abv.bg – Димитринка Йоцова.
 3. Създаване на проект за училищен вестник, съдържащ снимки, документи, рисунки, информация по посочената тема – за ученици от 5 до 12 клас – 2. и 3. възрастова група, групово участие.
  Проектите се създават с програма по избор и са за групово участие. Няма ограничение в броя на проектите от едно учебно заведение.
  Вестниците трябва да включват данни за народни будители, патрони на училища, бележити дати и събития от нашето минало и съвремие; мястото на българите в общия европейски културен процес; паметници и символи на времето – израз на почит и признателност, специални празници по темата, проведени в конкретното училище. Изпращат се в pdf формат на следната електронна поща: dyotsova@abv.bg – Димитринка Йоцова.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 1. Тематична обвързаност;
 2. Пълнота на представянето;
 3. Художествено оформление;
 4. Творчески подход;
 5. Дигитални умения;
 6. Добра езикова култура.

V. НАГРАДИ:
Специално жури ще определи първо, второ и трето място, както и поощрителни награди в съответния модул.
VI. СРОК:
Краен срок за изпращане на конкурсните творби – 22 октомври 2021 година.
Всяка творба трябва да бъде придружена с текстов файл с данни на участника/участниците (име и фамилия, училище, клас, телефон, електронна поща и адрес).
За повече информация: dyotsova@abv.bg – Димитринка Йоцова, телефон за връзка: 0953/89128