Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА „ЖИВ СИ В СЪРЦАТА НИ, ДЯКОНЕ!“

конкурс Левски

РЕГЛАМЕНТ

I. Общи положения
Ученическият конкурс за рисунка на тема „Жив си в сърцата ни, Дяконе!“ е посветен на 150-годишнината от гибелта на Васил Левски.

II. Цели
• Да се предостави възможност на младите хора да изразят своето отношение към делото на Апостола на свободата;
• Да се насочи вниманието на младите хора към националната история;
• Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
• Да се даде възможност на учениците чрез средствата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) да представят своята гледна точка за значението и актуалността на събитието в националната ни история;
• Да се формират умения и компетенции за работа по проект;
• Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и активно гражданство;

III. Условия за участие
• Участието е индивидуално. В конкурса могат да участват ученици от община Берковица от V до VII клас с не повече от една рисунка, размерът на която трябва да бъде с размери 21 см х 29 см (формат А4);
• Изборът на материали за рисуване е свободен. Всеки участник може да изрази себе си посредством техниките на акварела, темперната или акрилната живопис, рисунката с молив, пастел или флумастер, колаж или смесена техника.
• Участниците могат да нарисуват портрет на Левски, да го изобразят в цял ръст или свободно да интерпретират случки от живота на Дякона.
• Творбите не трябва да се паспартират и рамкират.
• На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
 лично и фамилно име на автора;
 клас и училище;
 телефон за контакт;
• Рисунките не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да ги използват за представителни или рекламни цели, свързани със събитието.

IV. Критерии за оценяване
До оценяване ще бъдат допуснати рисунки, които:
• са свързани с темата на конкурса и отговарят на гореспоменатите художествени изисквания;
• отразяват живота и делото на Васил Левски.
• притежават оригиналност и творчески подход към темата.
• Рисунките ще бъдат оценени от тричленно жури, състоящо се от дипломирани художници.
• Всички материали за конкурса трябва да бъдат предоставени в канцаларията на Музеен комплекс – Берковица, ул. „Поручик Грозданов” № 11.
• Краен срок за предоставяне на материалите – 17 февруари (петък) 2023 г.
• Информация за ученически конкурс ще бъде публикувана на официалната фейсбук страница на Музеен комплекс – Берковица.
• Обявяването на резултатите и присъждането на наградите от конкурса за рисунка на тема “Жив си в сърцата ни, Дяконе!“ ще се състои на 18 февруари (събота) 2023 г. пред паметника на Апостола на свободата в Берковица по време на отбелязването на 150-годишнината от гибелта му.
• На отличените участници ще бъдат връчени награди (за първо, второ и трето място) и поощрителни награди;
• Наградите се осигуряват от организаторите.

Победителите ще бъдат уведомени на посочените от тях телефони.