Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И ОД НА МВР – МОНТАНА ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

IMG_3197На 2 октомври 2015 г. зам.-кметът на Община Берковица Гергана Антонова и Ивайло Антонов, Директор на ОД на МВР – Монтана подписаха споразумение за сътрудничество. Двете институции изразиха писмено съгласие за съвместна дейност за подготовка, кандидатстване и реализиране на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“

в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Партньорството и сътрудничеството между страните се изразява в подготовка на проектно предложение за повишаване енергийната ефективност на обществената сграда на Районно управление на МВР – Берковица“. Над 6 млн. лева е бюджета на Община Берковица за Енергийна ефективност по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, като 50 % са за жилищни сгради и 50 % за обществени сгради.