Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВАТ ПО ПОВОД 170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО (РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ) НА ТЕМА „ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ, КАКТО Я ОБИЧАШЕ ВАЗОВ“

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЯВАТ

ПО ПОВОД 170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ

КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

(РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ)

НА ТЕМА

„ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ, КАКТО Я ОБИЧАШЕ ВАЗОВ“

 

Цели на конкурса

 • Засилване интереса на учениците към творчеството на Иван Вазов;
 • Засилване на патриотичното и родолюбиво възпитание;
 • Популяризиране и повишаване нивото на интереса у учениците към българската литература.

Целеви групи

 • Ученици от V до XII клас от Община Берковица.

Участници

Конкурсът е насочен към всички български ученици на територията на Община Берковица. Участниците се групират в две възрастови групи:

 • Първа възрастова група – ученици от V до VIII клас (включително)
 • Втора възрастова група – ученици от IX до XII клас (включително)

Категории

Лично творчество

 • Стихотворение;
 • Разказ.

Оценяване на участниците в конкурса 

Компетентно жури ще отличи три стихотворения и три разказа във всяка от двете възрастови групи, съответно за 1.,2., и 3. място. Ще бъдат присъдени и поощрителни награди.

Критерии за оценяване на творбите      

 • Придържане към темата на конкурса;
 • Оригиналност;
 • Сила на внушенията и посланията;·
 • Добра езикова култура.

Награди

 • Грамоти
 • Предметни награди
 • 1. , 2., 3. място за разказ
 • 1. , 2., 3. място за стихотворение
 • Поощрителни награди

Изисквания към участниците

Всеки ученик може да участва с едно стихотворение и/или с един разказ, изпратен/и в текстов файл на следната електронна поща: asenova.v@berkovitsa.com;

 • Всяка творба, участваща в конкурса, следва да бъде на отделен текстов документ. Няма изискване за шрифт и размер на шрифт.
 • Участниците трябва да приложат текстов документ, съдържащ име и фамилия, навършени години, клас, училище, адрес и телефон за връзка. Наименованието на документа трябва да съдържа името и фамилията на участника на латиница. Желателно е всички текстови документи да бъдат събрани в архив, именуван с името и фамилията на участника, изписан на латиница.

Краен срок

 • Крайният срок за изпращане на творбите e 26 юни 2020 г.