Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НАЗНАЧИ 17 БЕЗРАБОТНИ ПО ПРОЕКТ „РАБОТА“

В Община Берковица е създадена заетост за 17 безработни лица по проект „Работа“. На 5 юни те подписаха и получиха трудовите си договори в Общинска админисътрация – Берковица. Хората за ангажирани за срок от 1 година на 8-часов работен ден. 2-ма от наетите ще работят организационна дейност в ОбА-Берковица. Останалите ще бъдат работници поддръжка в селата Лесковец, Бистрилица, Котеновци, Гаганица, Ягодово, Слатина, Комарево, Бикиловци и 7 човека в Берковица, 2-ма от които ще бъдат пазачи.

Проект „Работа” стартира на 16 февруари. Той е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма „Работа”, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България и благодарение на която до края на 2017 г. 1 139 безработни от региона бяха включени в заетост.

Конкретният бенефициент по проект „Работа” е Агенцията по заетостта. Изпълнението на проекта е с национален обхват и се прилага в 193 общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца.  Определеният бюджет е в размер на 80 млн. лв., осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.