Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НАЗНАЧИ 37 МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА“

IMG_4118В Община Берковица е създадена заетост за 37 безработни лица  до 29 години. Днес, 1 март кметът на Община Берковица връчи трудовите договори на младите хора. Инж. Милчо Доцов им каза да бъдат отговорни и съвестно да си вършат работата. Младежите са ангажирани за срок от 6 месеца на 8-часов работен ден. 2-ма от наетите ще работят в ОбА-Берковица в помощ на счетоводството и деловодството, 5 човека са в социалните патронажи в Берковица, с. Замфирово и с. Слатина, 7 лица са работници озеленяване, 7 поддръжка пътища,  14 общи работници и 2-ма екскурзоводи в Музеен комплекс. Групите ще имат наставници, които ще работят с новоназначените. Те ще имат задълженията да ги наставляват, тъй като ангажираността им ще бъде пряко свързана с тяхната дейност.  Схемата „Обучения и заетост за младите хора“ е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.