Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НАПОМНЯ, ЧЕ СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ ИЗТИЧА НА 28 НОЕМВРИ 2022 г.

Лого - Община Берковица

Уведомяваме, че крайният срок за регистриране на кладенци и сондажи наближава. До 28 ноември 2022 година собствениците на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, дренажи и други е необходимо да подадат заявление.

Заявлението за регистрация на кладенец за собствени потребности може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождение на кладенеца или до Централния офис на Басейнова дирекция „Дунавски район” – в град Плевен, по удобен за заявителя начин:
• чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма;
• чрез Система за сигурно електронно връчване;
• лично, на гишето за административно обслужване на БДДР на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60.

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок, не могат да бъдат ползвани. При установяване на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 28.11.2022 г. същите ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.