Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НАПОМНЯ

Отдел „Местни приходи и общинска собственост“  уведомява, че  срокът за подаване на декларация по чл.61 от ЗМДТ за облагане с патентен данък е до 31.01.2017 г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. за първото тримесечие – до 31 януари;
  2. за второто тримесечие – до 30 април;
  3. за третото тримесечие – до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Лицата, които до 31 януари са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 %.