Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НАПРАВИ РЕМОНТ НА АЛЕЯТА В ГРОБИЩНИЯ ПАРК

DSCN5603Община Берковица направи ремонт на съществуващата алея в гробищния парк. Ремонтът се състоя основно в цялостно асфалтиране, полагане на трошенокаменна настилка и бордюри. Дължината на асфалтирания участък е над 1200 кв.м. Фирмата, изпълнител на ремонтните дейности е „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана, а стойността на проекта е 28 125,00 лв. без ДДС.

Община Берковица напомня на гражданите си, че съгласно действащата в момента нормативна уредба, задължение на правоимащите лица е да почистват и поддържат гробните места и прилежащите им части.

При системното неполагане на необходима грижа от страна на близките на покойника, в резултат на което външния изглед на гробното място и прилежащите междинни пътеки не позволяват то да бъде идентифицирано / например наличието на храсти, друг вид растителност, липсата на надгробни символи и т.н./ в тези случай се налагат санкции и глоби съгласно Наредбата за управлението и поддържането на  гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на Община Берковица.