Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА ПЪРВО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА ЗА СБОРНИК РАЗКАЗИ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“

С решение на ОбС– Берковица от 20 декември 2019 г. е учредена Национална литературна награда „Йордан Радичков“ в гр. Берковица. Конкурсът се организира от Община Берковица с представител от Министерството на културата. Носителят на наградата „Йордан Радичков“ се излъчва от петчленно жури. Община Берковица, в качеството си на домакин, кани за жури в конкурса литературоведи, литературни критици, писатели и интелектуалци, които познават творчеството на Йордан Радичков или са работили с него. В журито участва представител на Община Берковица и на Министерството на културата.

По статут конкурсът е национален и ежегоден. Наградите се връчват в гр. Берковица на рождения ден на писателя  – 24 октомври.

Лауреатът получава парична премия в размер на 2000 лева, грамота от Община Берковица и статуетка по мотиви от произведения на Йордан Радичков.

Втора награда – 1000 лв. и грамота.

Трета награда – 500 лв. и грамота.

Условия за участие: В дебютното издание на конкурса могат да участват всички български автори, издали сборник с разкази през последните 2 години (2018-2019). Могат да участват само български автори с една книга – сборник с разкази. Възрастови ограничения няма. Изпратените книги не се връщат – те ще бъдат предоставени на библиотека „Йордан Радичков“ – гр. Берковица.

Желаещите да се включат в конкурса изпращат 5 бр. книги (сборник с разкази), кратка творческа биография, адрес, телефон и имейл за контакт на адрес: гр. Берковица, площад „Йордан Радичков“ 4, Общинска администрация, „За конкурса“ до 17:00 ч. на 31.07.2020 г.

Журито тази година е в състав: Георги Господинов, проф. Инна Пелева, проф. Вера Ганчева, Горан Атанасов, (Община Берковица). Силва Хачерян, (Министерство на културата). Председател: Георги Господинов

 

Георги Господинов е писател („Естествен роман“, „Физика на тъгата“ и др.), литературен изследовател, редактор и преподавател. Носител на редица престижни международни и национални литературни награди, сред които Вазовата награда, „Български роман на годината“, „Христо. Г. Данов“ и др.

Проф. Инна Пелева е литературен историк. Автор е на монографични изследвания върху Христо БотевИван ВазовАлеко Константинов и Йордан Радичков, („Йордан Радичков. Дума, разказ и тъга, 2004). Научните й интереси са насочени към проблеми на родната културна и литературна история от Паисий до Радичков и Пасков. Проф. Пелева е сред най-известните изследователи на Радичковото творчество.

Проф. Вера Ганчева е издател, университетски преподавател, преводач от скандинавски езици. Била директор на издателство „Народна култура“ повече от 10 години. През 1996-1997 г. е директор на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Автор на книги, очерци и научни трудове.

Горан Атанасов е председател на комисията по „Образование, наука, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания“ към ОбС-Берковица. Негови авторски текстове са отличавани на националните конкурси „Южна пролет“ и „Яна Язова“.

Силва Хачерян – началник отдел „Регионални дейности“ към Министерството на културата.

 

За допълнителна информация:

Адрес: гр. Берковица, ПК 3500, пл. Йордан Радичков №4;

Телефон: 0953/89 125 ;  e-mail: ln.yordanradichkov@gmail.com ; ob@berkovitsa.com