Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОПРЕДЕЛИ МЕСТАТА ЗА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ


Със Заповед № РД-15- 443 от 18.09.2019 г. на кмета на Община Берковица на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМАIMG_4883, чл.183 ал.3 от Изборния кодекс и във връзка с откриването на предизборната кампания на 27.09.2019 г. за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. са определени следните места за разлепване на агитационни материали за град Берковица, както следва:

  • Метално табло в градинката пред пощата;
  • Метални табла в градинката пред паметника на Замфир Попов на ул. „Николаевска“;
  • В селата на общината на определени от кметовете и кметските наместници места;
  • За поставянето на транспаранти и рекламни билбордове да се предприемат действия съгласно Наредбата за рекламната и информационната дейност в Oбщина Берковица.

Агитационните материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини – частна собственост, само с разрешение на собственика или управителя на имота, съгласно чл.183 ал.3 от Изборния кодекс.

Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация съгласно чл.182, ал.3 от ИК.

Забранявасе използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

Съгласно чл.186 ал.3 от ИК партиите, коалициите и инициативните комитети в срок от седем дни след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали. Съгласно чл.472 ал.1 от ИК глобата за неизпълнение на тази разпоредба ще бъде налагана на лицето, което представлява партията или инициативният комитет, или на лицата които представляват коалицията.

Забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

Съгласно чл.185 ал.1 от ИК се забранява поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания, която се открива 30 дни преди изборния ден.