Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОПРЕДЕЛИ МЕСТАТА ЗА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

img_5892Със Заповед № РД-15-533 от 07.10.2016 г. на кмета на Община Берковица и във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на  републиката и за национален референдум на 06.11.2016 г. са определени следните места за разлепване на агитационни материали за град Берковица, както следва:

  • метално табло в градинката пред пощата;
  • метално табло в градинката пред паметника на Замфир Попов на ул. „Николаевсвка“.

img_5895В селата на общината местата за агитационни материали ще бъдат определени от кметовете и кметските наместници. За поставянето на транспаранти и рекламни билбордове ще се предприемат действия съгласно Наредбата за рекламната и информационна дейност в Община Берковица. Съгласно чл. 186, ал. 3 от ИК партиите, коалициите и инициативните комитети в срок от 7 дни след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали.

Припомняме, че съгласно Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица чл. 4 от Глава втора, т. 11 се забранява лепенето на некролози, съобщения, обяви и други извън определените за това места. Съгласно адмнинистративнонаказателните разпоредби и контрол чл. 27, т. 1 и 2 от същата наредба  – нарушителите ще бъдат наказвани с глоба от 10 до 50 лева, както и са длъжни да възстановят нанесените щети. При повторно нарушение глобата е в размер от 50 до 150 лева.

Заповед № РД-15-533/ 07.10.2016 г.