Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „JOYRIDE – ОБЩИ РЕСУРСИ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ ПО 2 „ЗЕЛЕН РЕГИОН“

DSC_0679Община Берковица организира информационна пресконференция за представяне на проект „JOYRIDE –  Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“. Събитието се проведе на 21.02.2020 г. (петък), от 11:00 ч., в заседателната зала на Община Берковица.

По време на пресконференцията, ръководителят на проекта г-жа Биляна Стаменова представи основните цели на проекта и запозна аудиторията с  изпълнените дейности до момента.

Освен закупените по проекта технически средства – видеокамера, преносим компютър, дрон и мултифункционален цветен принтер, са обновени и кътовете за отдих и туристическите пътеки в района и околностите на община Берковица:

А. Планински маршрут – туристическа пътека, тръгваща от туристическия информационен център, водеща до връх „Ком“ (2016 м., популярна ски-атракция със ски писта), минаваща през отклонение за „Синия вир“ (речна атракция),

Б. Планински маршрут – туристическа пътека, тръгваща от туристическия информационен център, водеща до „Хайдушки водопади“,

С. Туристическа пътека, тръгваща  от туристическия информационен център, минаваща покрай къща-музей „Иван Вазов“ и водеща до крепост „Калето“.

Рустик дървен ансамбъл (пейки с маса) – 29

Рустик дървена беседка – 7

Рустик дървен павилион (дървена беседка) – 2

Пътека със знаци (знак с указания от града, указателна табела) – 25

Стойка за велосипеди – 2

Кош за боклук (кошче, контейнер за отпадъци)

Пейка с цветарник – 6

Пейка – 40

Цветарник – 10

Каскадна цветна градина – 8

Пергола с пейка – 8

Указателен знак за пътеките – 6

Целта на проекта е да се идентифицира, оценява и насърчава местния туристически потенциал на всеки от партньорите по проекта, да се установи мрежа за трансгранично туристическо сътрудничество между съществуващите туристически информационни центрове, да се обучават административните структури на всеки от участващите партньори и местните представители на бизнеса, свързани с туризма (хотели, ресторанти, туристически агенции, местни водачи), което ще доведе до подобряване качеството на живот на местното население.

Очакваната промяна от изпълнението на дейностите по проекта е да се развива устойчив туризъм, да се популяризира местния туристически потенциал чрез свързване в трансгранична мрежа на всички четири местни информационни центрове, да се повиши компетентността на местния туризъм и заинтересованите страни.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта е 506 313,73 евро. Срок на проекта: 14.09.2018  – 13.03.2020 г.

Водещ бенефициент е община Банеаса, окръг Констанца, Румъния. Партньори по проекта са община Аджиджа, окръг Констанца, Румъния, община  Шабла, област Добрич, Община Берковица, област Монтана.

Прессъобщение