Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОСИГУРИ ЗАЕТОСТ НА 10 БЕЗРАБОТНИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

IMG_2620От  31.10.2018 г., Община Берковица назначи 10 безработни с трайни увреждания по ОП „Развитие на човешките ресурси“, проект „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания“. Трудовите договори на хората връчи зам.-кметът Радослав Найденов. Той се обърна към писъстващите с думите: „Община Берковица никога не е пропускала възможност за осигуряване на заетост на безработни. Ще продължим така и занапред и се надявам все повече хора да намерят работа и препитание“.

Безработните с трайни увреждания са назначени на двугодишни трудови договори на 8-часов работен ден.  3-ма от тях ще бъдат пазачи в кметство Замфирово, ДГ „Пролетна дъга“ и Детска ясла, 3-ма технически сътрудници в клуба на хората с увреждания в Берковица, с. Замфирово и с. Боровци, 2-ма изпълнители в Художествена галерия и Етнографски музей, 1 трудотерапевт в ЦНСТДМУ и 1 разносвач на храна в с. Котеновци. До момента в Община Берковица по програми са наети 60 безработни лица.

IMG_2623Основната цела на програмата е повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото, насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните, обект на Програмата, развитие на партньорството на всички нива при реализацията й, създаване на условия за достоен и самостоятелен живот за хората, обект на Програмата.