Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОСИГУРИ НОВ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

нов автомобил домашен социален патронаж

На 22.08.2023 г. бе доставен и регистриран нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Берковица. Кметът Димитранка Каменова връчи лично ключовете на Сибилия Дамянова – Директор на социалната услуга. Транспортното средство ще се използва за навременна доставка на готова храна до домовете на потребителите на услугата, в това число и потребителите по проект „Топъл обяд в Берковица“ по Програма “Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027.
Автомобилът е закупен по проект „Мобилност за Домашен социален патронаж – Берковица“, финансиран по Договор за съвместна дейност, сключен между Фонд „Социална закрила“ и Община Берковица по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”.
Ежедневно 250 потребители се възползват от услугите на Домашен социален патронаж в община Берковица.