Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОСИГУРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Специализиран автомобил

След успешно проведена процедура по ЗОП от Община Берковица, потребителите на Дом за пълнолетни лица с деменция – село Бистрилица и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – Берковица вече разполагат със специализирани автомобили за предоставяне на качествени социални услуги на потребителите им.