Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОСИГУРЯВА РАБОТА НА БЕЗРАБОТНИ

BERKOVITSA-7Община Берковица осигури работа на 29 безработни от днес 1 февруари 2013 г.  25 човека са назначени на работа  като „лични асистенти” по проект „ Подкрепа за достоен живот” по „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.09 „Алтернативи”. 3-ма  безработни са назначени в ОбА Берковица и един в  кметство Замфирово като сътрудници „Социални дейности” по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. В края на миналата година бяха назначени и 3 броя стажанти в администрацията  на 6-месечни договори. Те са по проект BG051РО001-1.1.06 „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ на ЕС. До края на годината се очаква още безработни лица да подпишат договори за работа по програми.

 

Вашият коментар