АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 542 от Протокол № 35/28.10.2016 г., Решение № 480 от Протокол № 34/30.09.2016 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-627/28.11.2016 г.

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дървесина по позиции както следва:

1.1. Дървета определени за отсичане – 13 броя обикновен смърч в землището на с.Бързия, община Берковица, обект „Училището“ при обща цена 324,48 лв. без ДДС.

Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб.м. – лв./куб.м. без ДДС.

Прогнозните количества дървесина от обикновен смърч, които ще се добият от отсичането на 13 бр. дървета са 4 куб.м. ЕСД и 4 пл.куб.м. дърва.

Продажната цена (лв./куб.м. без ДДС ) на      прогнозно – количество на корен е както следва:

-ЕСД – 58,03лв.

-Дърва – 23,09лв.

-Обезличен кубик – 40,50лв.

Разходите за сечта и товаренето на дървесината са за сметка на спечелилия търга

 

  1.2. Дървета определени за отсичане – 4 броя единични дървета-бял бор в землището на с.Бързия, обект „Училището“ при продажна цена 81,12 лв. без ДДС.

Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб.м. – лв./куб.м. без ДДС.

Прогнозните количества дървесина от бял бор, които ще се добият от отсичането на 4 бр. дървета са 1 куб.м. ЕСД и 1пл.куб.м. дърва.

Продажната цена (лв./куб.м. без ДДС ) на прогнозно  количество дървесина  на корен е както следва:

-ЕСД – 58,03лв.

-Дърва – 23,09лв.

-Обезличен кубик – 40,50лв.

Разходите за сечта и товаренето на дървесината са за сметка на спечелилия търга

 

              1.3. Дървета определени за отсичане – 26 броя единични дървета в землището на с.Мездрея,общ.Берковица, местност „Тутмата”при продажна цена 208 лв. без ДДС.

 

Прогнозните количества дървесина, които ще се добият от отсичането на  26 бр. дървета –  твърди широколистни (акация – 10 бр., джанки – 7 бр. и орех – 6 бр.).  е  7 пл. куб.м.(14 пр. куб.м.)  дърва за огрев и меки широколистни (череша 1 бр.  и върба – 2 бр.). е 2 пл. куб.м.(4 пр. куб.м.)  дърва за огрев, при обща цена 208,00 лв.

 

Продажната цена (лв./куб.м. без ДДС ) на прогнозно количество на дървесина на корен е както следва:

– дърва за огрев от твърди широколистни ( акация, джанки и орех) – 12 лв. за 1 пр. м³ без ДДС.

– дърва за огрев от меки широколистни(череша и върба) – 10 лв./1пр. м³ без ДДС.

Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб.м. – лв./куб.м. без ДДС.

Разходите за сечта и товаренето на дървесината са за сметка на спечелилия търга

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените количества дървесина за обектите са базисни. Ако реално добитото количество дървесина е по-голямо от договореното се изготвя констативен протокол, установяващ разликите, които се доплащат на цена – един куб.м. – лв./куб.м. без ДДС.

 

Търгът ще се проведе на 08.12.2016 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

 • За обект 1.– 10,00ч.
 • За обект 2.– 10,30ч.
 • За обект 3. –11,00ч.
 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
 1. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна, както следва:
 • За обект 1.32.45 лв.без ДДС
 • За обект 2.8.11 лв. без ДДС
 • За обект 3.20.80 лв.без ДДС
 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. Утвърждавам тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102 срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 54.12 лева (петдесет и четири лева и дванадесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17,00 часа на 07.12.2016 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17,00 часа на 07.12.2016 г.
 1. Информация за обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.
 1. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 15.12.2016 г. при същите условия и час, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 14.12.2016 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

 

Инж. Милчо Доцов

Кмет на Община Берковица

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-60 (16) от 02.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого - Община Берковица
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НАПОМНЯ, ЧЕ СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ ИЗТИЧА НА 28 НОЕМВРИ 2022 г.

Уведомяваме, че крайният срок за регистриране на кладенци и сондажи наближава. До 28 ноември 2022 година собствениците на водовземни съоръжения

ВИЖТЕ ОЩЕ »

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-166 (4) от 05.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ЛИЧНО ПОЗДРАВИ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕХНИЯ ПРАЗНИК

Клуб на хората с увреждания – Берковица отбеляза подобаващо 3 декември – Международния ден на хората с увреждания „Добре дошли

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.