Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТЧЕТЕ НАПРАВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ПЪТИЩА

За 2017 година Община Берковица е изпълнила текущи ремонти /изкърпване/ на улици, чиято стойност възлиза на 76 000 лева с ДДС. Това стана ясно от Отчета на администрацията, който бе разгледан и приет на последното заседание за миналата година на ОбС. В Берковица са изкърпени следните улици: .„Иван Вазов“, „Хризантема“, „Поручк Грозданов“, „Цар Асен“ 138 м2, 5 624лв. с ДДС; „Николаевска“, „Хаджи Петър Хаджи Илиев“, „Александровска“ (път II-81),  296 м2,  10 000 лв. с ДДС;  (улици: „Атанас Кюркчиев“, „Митрополит Кирил“, „Бдин“, „Отец Паисий“, „Ком“, „Шейново“, „Ашиклар“, „Шабовица“, пл.“Раковски“, „Берковска река“, „Тимок“, Д-р Иван Панов“, „Стефан Стамболов“, „Тракия“ и други) –  1351,77  м2, 40000 лв. с ДДС. Ремонтирани улици в общината са в селата: с.Боровци – 71,41 м2, 2000 лв. с ДДС; с.Бързия – 118,51 м2, 4000 лв. с ДДС; с.Замфирово – 142,81 м2, 4000 лв. с ДДС и  “Изкърпване на улици, кв. “Раковица“, гр.Берковица“ – СМР – 5 000 лв. с ДДС. Поетапно бяха обновени ВиК мрежите и улиците в Берковица на следните обекти:

  • „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Здравец“, гр. Берковица“ СМР – 34 174,52 лв. с ДДС.
  • Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица / път MON 2002/ – „Котеновско шосе“ на Община Берковица“ – СМР – 18 959,98 лв. с ДДС.

–     Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Васил Левски“ /общински път MON 2008/ от ул. „Нов живот“ до ул. „Еделвайс“ в с.Бързия, Община Берковица“ СМР- 11 783,99 лв. с ДДС.

– Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на улици в Община Берковица „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица/ общински Път MON 1012/ от центъра на село Боровци до кръстовището с републикански път III-815 в село Боровци, община Берковица”, СМР- 103 132,84 лв. с ДДС.

– „Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа – поетапно строителство: Първи етап ул.“Бук“ /общински път MON 1001/ от ОТ 190 до ОТ 833 по дворищно регулационния план на гр. Берковица; Втори етап – от т.790 по ул.“Кирил и Методий“ до кръстовището с ул. „Берковска река“ и ул. „Гоце Делчев“ за канализацията и до градски стадион за водопровода – част Битова канализация на улици в гр.Берковица, ул.“Бук“ – Главен колектор I от РШ1 до РШ10 на ул. „Кирил и Методий”, СМР- 185 422,22 лв. с ДДС.

– Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа  на ул. „Райко Даскалов“ и ул.“Мусала“- Берковица, СМР- 44 897,84 с ДДС.

– „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Слатина, община Берковица I-ви етап от т.18 до т. 54” подетап I-а, от т.39 до т.49, СМР- 54 294,60 с ДДС.

–  Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Даме Груев” в град Берковица -СМР- 28 188 с ДДС.

–  „Изпълнение на СМР по реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа по ул. „Заряница“, от ОТ 24 до ОТ 41, гр. Берковица” – СМР- 151 117 с ДДС.

– „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на част от ул. „Никола Вапцаров“, с.Замфирово, СМР – 31440 лв. с ДДС.

– „Реконструкция и рехабилитация на ВВМ на улица“ Заряница” гр. Берковица от ОТ 8 до ОТ 24, СМР- 109 448 с ДДС. Прекратен е договора с изпълнителя. Избран е нов изпълнител и в момента се изпълнява.

– Стартира изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“  от ОТ 240 до ОТ 243 , град Берковица” на стойност 9000 лв. с ДДС.

Горепосочените обекти са финансирани със средства по „Капиталови разходи”.

За 2017 година Община Берковица извърши и текущи ремонти на обща стойност над 30 000 лева.

– Текущ ремонт Пенсионерски клуб-10 996,52  лв. с ДДС.

– Текущ ремонт на сграда-общинска собственост, намираща се на ул.“Христо Ботев“ № 2 в гр.Берковица” – 10 940,99 лв. с ДДС.

– Текущ ремонт ЦРД

– Ремонт тротоари в град Берковица

– Изграждане на решетки за отводняване в кв.Раковица

– Почистване земни пътища и др.